แบตเตอรี่เสื่อม มีอาการอย่างไร 15 . 01 . 2018

แบตเตอรี่รถยนต์ ย่อมมีการเสื่อมสภาพ
เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าจะดูอย่างไรล่ะ ว่า
แบตเตอรี่ที่เนราใช้เสื่อมหรือเปล่า ?
วันนี้ ESB เอาวิธีการทดสอบอาการ
รถสตาร์ทไม่ติด มาฝากครับ ไปดูกันเลย
.
—-
แบตเตอรี่รถยนต์ ESB Battery
– มุ่งมั่น จริงใจ มาตรฐานสากล –
http://www.ESBattery.com/
More info. 02 105 5473
#ESB #Battery #Thailand