โรงงานมาตรฐานระดับสากล

บริษัทบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจที่สุด โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรค์ นำไปผ่าน กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รับรองคุณภาพ

ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” มีการนำไปใช้แตกต่างกันไป ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001:2015 “คุณภาพ” จะหมายถึง ความ เหมาะ เจาะกับความต้องการและปลอดภัย ในการใช้งานและยังให้ความ มั่นใจ ว่าการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา ได้มีการออกแบบและ ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า